Digital demokrati

och appen som utmanar hela systemet

digital democracy

Vad är digital demokrati?

Digital demokrati kan kombinera både direkt och representativ demokrati. Det innebär att du kan rösta direkt på alla förslag eller att bli representerad av den du vill.

RISKEN FÖR KORRUPTION MINSKAS KRAFTIGTELON MUSK förespråkade DIREKT DEMOKRATI vid ReCode Code Conference, Los Angeles, 2 Juni 2016
Direkt demokrati, som är den ursprungliga versionen av demokrati, har av praktiska orsaker bara kunnat användas i begränsad skala. Internet såg inledningsvis lovande ut för digital demokrati, men problemet har varit att det inte gått att bygga ett granskningsbart röstsystem som inte går att manipulera. Bitcoin Blockchain i kombination med elektronisk identifikation har nu löst detta problem. Digital demokrati kommer dock inte att ske av sig själv. Av denna anledning och för att förhindra korruption och auktoritärt styre grundades stiftelsen iGov.Direct®.

Den ideella och politiskt obundna stiftelsen iGov.Direct® har målet att med hjälp av forskare och specialister ta fram en kontrollerbar lösning för digital demokrati för att förhindra korruption och auktoritära styren.STIFTELSEFÖRORDNANDE, Stiftelsen iGov.Direct®

ELON MUSK, 2 Juni 2016, ReCode Code Conference, Los Angeles

Stiftelsen kan inte påverkas av dess finansiärer då ändamålet och stadgarna styr medlen samt står under fullständig tillsyn av länstyrelsen. För att skydda sig själv och göra syftet och stadgarna permanenta registrerades stiftelsen i Sverige 2017. Det betyder att Sverige, så länge det finns medel, kommer att garantera den.

I enlighet med stiftelsen's stadgar har partiet iGov.Direct® licensierat sig för att använda varumärket. Licensen förhindrar toppstyrning och partiet iGov.Direct® ställer upp i valet, planerat till söndag 9 september 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan för att bli notifierad när apparna släpps. Bli först att prova på digital demokrati och var med och påverka politiska beslut på riktigt.

Digital Demokrati

1 § Digital Demokrati

Stiftelsen ska erbjuda partier möjlighet att använda systemet i enlighet med stadgarna. Partier som även vill använda varumärket som sitt namn ges tillgång till detta i samband med licensiering.

2 § Systemet

Systemet ska baseras på principen att varje röstberättigad kan välja att rösta direkt på förslag eller att bli representerad.

Endast partimedlemmar kan skriva förslag eller representera andra.

5 § Stiftelsen

Stiftelsen ska förvalta systemet samt skydda och marknadsföra varumärket.

Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet och stödja eller själv bedriva forskning inom bl.a. datavetenskap för att främja sitt ändamål.

3 § Licenskrav

Systemet ska, på vägnar av de partier som licensierat varumärket som sitt namn, vidta de åtgärder som behövs för att

A; de medlemmar som representerar flest röstberättigade erbjuds bli nominerade av partiet i val.

B; utesluta medlemmar som bryter grundläggande demokratiska värden så som allas lika värde eller en sekulär samhällssyn.

C; medlemsavgifter, donationer och partistöd doneras till stiftelsen.

4 § Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av två ledamöter som utses av stiftaren för en period om två år med möjlighet till omval.

Vid stiftarens frånfälle förnyar styrelsen sig själv. Stiftaren har rätt att väljas till ordförande.

Dessa stadgar får ändras utan tillstånd av myndighet genom beslut av en enhällig styrelse med undantag för punkterna 2, 5 och denna punkt.

Säkerhet

Här är vad våra leverantörer har att säga

Sverige

50.8%iPhone
48.7%Android
85%Valdeltagande
7.3MRöstberättigade