Digital demokrati

Snart på iOS & Android (beta)

Hur fungerar det?

Digital demokrati kan kombinera både direkt och representativ demokrati, vilket innebär att du kan rösta direkt på alla förslag eller att bli representerad av den du vill.

RISKEN FÖR KORRUPTION MINSKAS KRAFTIGTELON MUSK förespråkade DIREKT DEMOKRATI vid ReCode Code Conference, Los Angeles, 2 Juni 2016
Direkt demokrati, den ursprungliga versionen av demokrati, har av praktiska orsaker bara kunnat användas i begränsad skala. Även om internet såg lovande ut för digital demokrati så har problemet varit att det inte gått att bygga ett granskningsbart röstsystem som inte går att manipulera. Bitcoin Blockchain systemet tillsammans med elektronisk identification har nu löst detta.

Digital demokrati kommer dock inte ske av sig själv.
För dom som sitter på makten, finns det en uppenbar intressekonflikt. Av den anledningen, och för att förhindra korruption och auktoritära styren, grundades den ideella stiftelsen iGov.Direct®.

ELON MUSK, 2 Juni 2016, ReCode Code Conference, Los Angeles

För att skydda sig själv och göra syftet och stadgarna permanenta - registrerades stiftelsen i Sverige 2017.
Det betyder att Sverige, så länge det finns medel, kommer att garantera och skydda den. Av samma anledning kan stiftelsen aldrig påverkas av sina donatorer eller styrelsemedlemmar.

I enlighet med § 3 (se nedan) har partiet iGov.Direct® licensierat sig för att använda varumärket. Licensen förhindrar toppstyrning. Det blir testpilot i det svenska riksdagsvalet, planerat till söndag 9 september 2018.

Digital Demokrati

1 § Digital Demokrati

Stiftelsen ska erbjuda partier möjlighet att använda systemet i enlighet med stadgarna. Partier som även vill använda varumärket som sitt namn ges tillgång till detta i samband med licensiering.

2 § Systemet

Systemet ska baseras på principen att varje röstberättigad kan välja att rösta direkt på förslag eller att bli representerad.

Endast partimedlemmar kan skriva förslag eller representera andra.

5 § Stiftelsen

Stiftelsen ska förvalta systemet samt skydda och marknadsföra varumärket.

Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet och stödja eller själv bedriva forskning inom bl.a. datavetenskap för att främja sitt ändamål.

3 § Licenskrav

Systemet ska, på vägnar av de partier som licensierat varumärket som sitt namn, vidta de åtgärder som behövs för att

A; de medlemmar som representerar flest röstberättigade erbjuds bli nominerade av partiet i val.

B; utesluta medlemmar som bryter grundläggande demokratiska värden så som allas lika värde eller en sekulär samhällssyn.

C; medlemsavgifter, donationer och partistöd doneras till stiftelsen.

4 § Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av två ledamöter som utses av stiftaren för en period om två år med möjlighet till omval.

Vid stiftarens frånfälle förnyar styrelsen sig själv. Stiftaren har rätt att väljas till ordförande.

Dessa stadgar får ändras utan tillstånd av myndighet genom beslut av en enhällig styrelse med undantag för punkterna 2, 5 och denna punkt.

Säkerhet

Här är vad våra leverantörer har att säga

Sverige

63.7%iPhone/iPad
35.8%Android
85%Valdeltagande
7.3MRöstberättigade
Frågor och svar
Väljare som vill slippa:

- Rösta "fel", dvs på ett parti som riskerar att hamna under "spärren" (som om det varit varit val i maj 2017 tillsammans varit 10.1% enligt Sifo/SvD).

- Rösta "strategiskt", dvs på ett parti (t.e.x. Kristdemokraterna eller Liberalerna) man inte skulle röstat på om spärren inte funnits (20% enligt SCB).

- Proteströsta, dvs blankt eller inte alls (15% enligt valetresultat 2014)

- Toppstyrning och partipiskor som Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, och Vänsterpartiet anklagats för.

- Förlegade ideolgier som orsakar politisk polarisering istället för lösningar. Läs mer om vad står de olika partierna för.

- Enfrågepartier som ofta saknar en politik utanför en enda fråga (vilket t.e.x. Miljöpartiet, Fi och Piratpartiet anklagats för).

- Blint lita på valsystem som kan och har manipulerats. Röstlagring i Bitcoin blockkedjan gör det säkert och granskningsbart.

För att digital demokrati ska fungera behöver användarnas identitet och röstberättigande fastställas.

I Sverige använder stiftelsen den privata, men statligt godkända elektroniska-ID tjänsten "Mobilt BankID" då den blivit en "de facto" standard och ett statligt alternativ fortsatt saknas. För att kunna rösta i landstingsval och kommunval kontrolleras folkbokföringsort mot det statliga personadressregistret (SPAR API). Medborgarskap kan tyvärr inte kontrolleras hos SPAR (då lagstiftningen, 7 § sparförordningen, endast ger polisen och ytterligare några angivna myndigheter tillgång). Stiftelsen kommer föreslå lagändring.

När en användare som är medlem i ett parti väljer att avsluta sitt medlemskap raderas uppgifterna om medlemskapet på ett permanent sätt från iGov.Direct® systemet (i enlighet med personuppgiftslagen, PUL). Den 25 maj 2018 ersätts PUL av dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär högre krav på b.l.a. säkerhet. iGov.Direct® systemet's data lagras i en tjänst som tillhandahålls av Google Cloud Platform vilket innebär mycket hög säkerhet i enlighet med GDPR. Inga personuppgifter lämnas ut.

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation innebär besök av webbplatsen samtycke till användningen av "cookies" för anonymiserad besöksstatistik (Google Analytics).
Stiftelsen står under fullständig tillsyn av Länstyrelsen i Stockholm som granskar årsredovisningar och handlingar, bevakar att verksamheten till ca 90-95 % främjar de allmännyttiga ändamålen politisk verksamhet och vetenskaplig forskning, och ingriper om stiftelseförvaltningen inte sker i enlighet med stiftelseförordningen.

För att stiftelsens inkomster ska bli skattefria krävs att Skatteverket vid beskattningen bedömmer stiftelsen allmännyttig. Vid bedömningen beaktas stiftelsens stadgar och dess faktiska verksamhet. En stiftelse kan inte vara allmännyttig, om den använder sina medel till fördel för grundaren eller dennes närstående eller privata ekonomiska syften.

Stiftelsens revisor är PwC i Kista och granskar bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens förvaltning.
Nej, självklart inte. Du röstar bara i frågor du tycker är så viktiga att du inte vill överlåta dem till dina represesentanter. Du kan välja en representant per kategori (baserade på utskotten i riksdagen). Du kan närsomhelst byta representanter. Kanske folkkäre GW Persson blir justitieminister?

Kiss My App